Vergaderen

 

Het Bonte Varken, nabij Gouda en Rotterdam en toch landelijk gelegen. Een plek waar u in alle rust bijeen kunt zijn, informeel en inspirerend. Waar ideeën tot rijping kunnen komen en u aangenaam verrast zult zijn door de weidse uitzichten, ruimte, water en privacy.

  

Even weg van kantoor, uw horizon letterlijk en figuurlijk verbreden, bij uitstek een unieke ruimte om uw vergadering, brainstormsessie, teambuilding, training, workshop of personeelsuitje te houden.


De twee multifunctionele ruimtes beschikken elk over een grote vergadertafel (12 pers.), audio-visuele presentatievoorzieningen, draadloos internet en white-/flip-overboard.

    

Bij mooi weer kunt u volop gebruik maken van de tuin en terrassen.

Vergaderruimte 'Onderaan de Dijk' is direct gelegen aan de grote tuin met terrassen omringt door water en met zicht op de weilanden met koeien, schapen en weidevogels.

Vergaderruimte 'Bovenaan de Dijk' is direct gelegen aan de rivier de Hollandsche IJssel waar u prachtige vergezichten heeft op de rivier en het slagenlandschap van de Krimpenerwaard in het Groene Hart.

                 

Wij bieden u alle gastvrijheid, zorgen voor een optimale service, (h)eerlijke catering en stellen graag met u een geschikt programma samen (zie voor mogelijkheden onder Activiteiten).

 

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Tel. 06-58952685

hetbontevarken@gmail.com

www.hetbontevarken.nl

 

Wij hopen u te mogen verwelkomen.

 

 

 

Betalingsvoorwaarden:

Uw boeking is na betaling van het aanbetalingsbedrag van 35% van het totale factuurbedrag definitief.

Het totaal factuurbedrag dient 4 weken voor dag van aankomst te zijn voldaan.

Bij boeking korter dan 4 weken voorafgaande aan uw dag van aankomst, is uw reservering definitief bij betaling van het totale factuurbedrag.

 

Annuleringsvoorwaarden:

Wanneer een reservering voor ‘Het Bonte Varken’ (hierna te noemen ‘HBV’), al dan niet met catering (zoals ontbijt, lunch en table d’hôtes) of activiteit, is gemaakt dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

a. Bij annulering meer dan 8 weken voor het tijdstip waarop krachtens de verhuurovereenkomst de eerste dienst zal moeten worden verleend, nader te noemen:

"de ingangsdatum", is de huurder niet gehouden enige vergoeding aan ‘HBV’ te betalen.

b. Bij annulering meer dan 6 weken voor de ingangsdatum is de huurder gehouden 15% van het factuurbedrag aan ‘HBV’ te betalen.

c. Bij annulering meer dan 4 weken voor de ingangsdatum is de huurder gehouden 45% van het factuurbedrag aan ‘HBV’ te betalen.

d. Bij annulering meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de huurder gehouden 75% van het factuurbedrag aan ‘HBV’ te betalen.

e. Bij annulering 14 dagen of minder voor de ingangsdatum is de huurder gehouden 100% van het factuurbedrag aan ‘HBV’ te betalen.

 

Een annuleringsverzekering is niet inbegrepen in de gepubliceerde prijzen. Een annuleringsverzekering dient zelf door de huurder afgesloten te worden en het risico van annuleren en het verzekeren van het annuleringsrisico ligt bij de huurder zelf.

 

Annulering door ‘Het Bonte Varken’

‘HBV’ is te allen tijde bevoegd de overeenkomst te annuleren zonder tot terugbetaling, van de hierboven bedoelde bedragen, gehouden te zijn. Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat op grond van die overeenkomst het verblijf in ‘HBV’ een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de huurder of op grond van de hoedanigheid van huurder of zijn gasten, dat ‘HBV’ de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien ‘HBV’ van het werkelijke karakter van het verblijf op de hoogte was geweest.

Maakt ‘HBV’ van deze bevoegdheid gebruik nadat de betreffende bijeenkomst begonnen is, dan is de huurder gehouden tot volledige betalingsverplichting van de gemaakte overeenkomst.

 

Aansprakelijkheid

De huurder, dan wel de overige gebruikers zijn verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie.

 

De huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die tijdens de huurperiode van de accommodatie voor de verhuurder ontstaat als gevolg van het verblijf, ongeacht of deze schade werd veroorzaakt door handelen of nalaten van de huurder en/of medehuurders, of door derden die zich door hun toedoen in de accommodatie bevinden, dan wel een zaak die zij onder zich hebben.

 

Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan verhuurder en ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hem - of haarzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn/haar gezelschap.

 

Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten doorberekend, die huurder alsdan verplicht is te voldoen.

 

 

 

Het Bonte Varken, vakantiehuis, Bed and breakfast, vergaderen, workshops | hetbontevarken@gmail.com